Correlation Engine 2.0
Clear Search sequence regions


Sizes of these terms reflect their relevance to your search.

Összefoglaló. Bevezetés: A gyulladásos folyamatok és a tumorok kialakulása, illetve progressziója közötti összetett kapcsolat ismert. Az interleukin-6 (IL6) egy pleiotrop gyulladásos citokin, melynek tumorstimuláló és -gátló tulajdonsága is van. Célkitűzés: Kutatásunk célja az IL6-expresszió vizsgálata volt colorectalis adenocarcinoma miatt reszekción átesett betegek szövettani metszetein. Módszer: Az Uzsoki Utcai Kórházban 2004 és 2011 között reszekált 64, colorectalis tumoros beteg demográfiai, sebészeti és patológiai adatait gyűjtöttük össze. A betegek szövettani metszeteit IL6-antitesttel festettük. A digitalizált metszeteket kvantitatív színelemzéssel kiértékeltük, majd az eredményeket a betegek klinikai paramétereinek függvényében elemeztük. Eredmények: Előrehaladott stádiumú betegekben a tumorsejtek IL6-expressziója szignifikánsan magasabbnak bizonyult lineáris regresszióval. A tumorsejtek IL6-expressziója azonban nem korrelált a nemmel, az életkorral vagy a tumor differenciáltságával. Megbeszélés: Különbségek mutatkoztak a tumorsejtek és a stromasejtek IL6-kifejeződése között. Következtetés: Az IL6 hasznos marker és potenciális terápiás cél lehet az előrehaladottabb stádiumú colorectalis tumoros betegeknél. Orv Hetil. 2021; 162(37): 1502-1507. It is well known that there is a complex correlation between inflammation and tumor development and tumor progression. Interleukin-6 (IL6) is a pleiotropic inflammatory cytokine with both tumor stimulating and inhibiting effect. The goal of our study was to evaluate the IL6 expression of histological slides from patients after resection of colorectal adenocarcinoma. Demographical, surgical, and pathological findings of 64 patients with colorectal cancer operated between 2004 and 2011 in Uzsoki Teaching Hospital were evaluated. Histopathological slides were stained with IL6 antibody. The digitalized slides were assessed with quantitative color analysis, and the results were evaluated according to patients' clinical parameters. Linear regression showed significantly higher IL6 expression in the tumor cells in patients with advanced stages. However, the IL6 expression of the tumor cells did not correlate with sex, age, or tumor grade. There were differences between the IL6 expression in tumor cells and stromal cells. IL6 may be a useful marker and potential therapeutic target in patients with advanced colorectal cancer. Orv Hetil. 2021; 162(37): 1502-1507.

Citation

Valéria Jósa, Krisztina Féderer, Zsombor Zrubka, Lilla Reiniger, Zsolt Baranyai. Investigation of IL6 expression in patients with colorectal adenocarcinoma Orvosi hetilap. 2021 Sep 12;162(37):1502-1507

Expand section icon Mesh Tags

Expand section icon Substances


PMID: 34516395

View Full Text